KATALOG PRODUKTÓW:

REGULAMIN

Dział sprzedaży i adres do korespondencji:

PPHU Zbigniew Kłosek
47-400 Racibórz
ul. Opawska 82b-82d

32 417 92 45
e-mailbiuro@dkokna.pl

Sklep czynny w godzinach:

Pon-pt 8:00-17:00
Sobota 9:00-12:00

EKO–OKNA SKLEP  prowadzi firma:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Kłosek Zbigniew
ul. Opawska 82b-82d

47- 400 Racibórz

NIP: 639-001-32-19

REGON: 272070107

nr. rachunku bankowego:

87 1020 2472 0000 6602 0210 1012

Bank PKOBP

Oddział 1 w Rybniku

 

1. Zamówiony towar wyszczególniony na pierwszej stronie umowy zostanie dostarczony w terminie oznaczonym w umowie, z tym, że Sprzedawca zastrzega sobie prawo do opóźnienia dostawy towaru lub wykonania usługi do 14 dni o czym powinien poinformować Kupującego co najmniej na dwa dni przed ustalonym wcześniej terminem dostawy / realizacji usługi.

W w/w przypadku Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o nowych warunkach zakupu.

 

2. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji wyłącznie po uregulowaniu całości zobowiązania wobec Sprzedającego zgodnie z umową kupna sprzedaży.

 

3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie w kasie Sprzedawcy:
Racibórz, ul. Opawska 82b-82d w dniu dostawy okien lub do rąk upoważnionego pracownika ale przed ich montażem  lub na rachunek bankowy wyznaczony w umowie kupna sprzedaży lub uwzględniony w regulaminie sklepu.

 

4. Wynagrodzenie za montaż okien płatne będzie w kasie Sprzedawcy:
Racibórz, ul. Opawska 82b lub do rąk upoważnionego pracownika lub na rachunek bankowy wyznaczony w umowie kupna sprzedaży lub uwzględniony w regulaminie sklepu, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Sprzedawcę, zaakceptowanym przez Kupującego.

 

5. Towar pozostaje własnością Sprzedającego do czasu zapłaty całości należności wynikającej z umowy kupna sprzedaży przez Kupującego.

 

6. Udzielamy gwarancji na wszystkie nasze wyroby. Długość okresu gwarancyjnego zależna jest od typu produktu, zakupionego w sieci sprzedaży firmy Eko-Okna. W przypadku okien jest to 5 lat, natomiast w przypadku drzwi – 2 lata.

Rozpatrzenie gwarancji – do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej.

Gwarancja liczona jest od daty zakupu, a jej warunkiem jest poprawny montaż produktów oraz ich eksploatacja, zgodna z instrukcją czyszczenia i konserwacji firmy Eko-Okna.

Naprawy gwarancyjne dokonywane są przez autoryzowany serwis firmy Eko-Okna, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty uznania reklamacji. Po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem termin ten może być zmieniony. Przed przyjazdem ekipy serwisowej z okna należy zdjąć wszelkie elementy dodatkowe, takie jak żaluzje czy rolety, które nie były dostarczone wraz z oknem.

 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Eko-Okna SKLEP