Regulamin

1. Zamówiony towar wyszczególniony na pierwszej stronie umowy zostanie dostarczony w terminie oznaczonym w umowie, z tym, że Sprzedawca zastrzega sobie prawo do opóźnienia dostawy towaru lub wykonania usługi do 14 dni o czym powinien poinformować Kupującego co najmniej na dwa dni przed ustalonym wcześniej terminem dostawy / realizacji usługi.

W w/w przypadku Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o nowych warunkach zakupu.

2. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji wyłącznie po uregulowaniu całości zobowiązania wobec Sprzedającego zgodnie z umową kupna sprzedaży.

3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie w kasie Sprzedawcy:
Racibórz, ul. 1 Maja 7D w dniu dostawy okien lub do rąk upoważnionego pracownika, ale przed ich montażem lub na rachunek bankowy wyznaczony w umowie kupna sprzedaży lub uwzględniony w regulaminie sklepu.

4. Wynagrodzenie za montaż okien płatne będzie w kasie Sprzedawcy:
Racibórz, ul. 1 Maja 7D lub do rąk upoważnionego pracownika lub na rachunek bankowy wyznaczony w umowie kupna sprzedaży lub uwzględniony w regulaminie sklepu, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Sprzedawcę, zaakceptowanym przez Kupującego.

5. Towar pozostaje własnością Sprzedającego do czasu zapłaty całości należności wynikającej z umowy kupna sprzedaży przez Kupującego.

6. Udzielamy gwarancji na wszystkie nasze wyroby. Długość okresu gwarancyjnego zależna jest od typu produktu, zakupionego w sieci sprzedaży firmy. W przypadku okien jest to 5 lat, natomiast w przypadku drzwi – 2 lata.

Rozpatrzenie gwarancji – do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej.

Gwarancja liczona jest od daty zakupu, a jej warunkiem jest poprawny montaż produktów oraz ich eksploatacja, zgodna z instrukcją czyszczenia i konserwacji firmy Eko-Okna.

Gwarancja obejmuje:

 • trwałość profili,
 • wytrzymałość połączeń konstrukcyjnych,
 • sprawność działania okuć oraz zachowanie ich funkcji,
 • właściwą szczelność szyb zespolonych,
 • zachowanie fabrycznej kolorystyki profili.

Gwarancja nie obejmuje:

 • regulacji okuć,
 • konserwacji okien,
 • roszenia szyb zewnętrznych oraz wewnętrznych,
 • pęknięć szyb powstałych w czasie eksploatacji,
 • wad nieistotnych, nie mających wpływu na wartość użytkową okien,
 • reklamacja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych zgłoszonych po 14 dniach od dostawy.

 

Naprawy gwarancyjne dokonywane są przez autoryzowany serwis firmy Eko-Okna, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty uznania reklamacji. Po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem termin ten może być zmieniony. Przed przyjazdem ekipy serwisowej z okna należy zdjąć wszelkie elementy dodatkowe, takie jak żaluzje czy rolety, które nie były dostarczone wraz z oknem.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami